Et cal saber . . .

Com utilitzar el calendari:

Fes clic en el PDF per obrir una breu explicació de totes les opcions que hi trobaràs en aquest apartat:


Consulta d’activitats en el mòbil:

Vídeo explicatiu dels diferents formats de vista per les activitats des dels dispositius mòbils.

En l’ordinador seria molt similar aquest canvi de formats.